24 maart 2021

16:00 - 19:00

Digitalisering van supply chains

Wat kunnen technologische innovaties betekenen voor jouw bedrijf? En wat is de samenhang tussen de verschillende technologieën binnen de supply chain?

Data analytics, cloud-based services, blockchain, internet-of-things en artificial intelligence zijn niet meer weg te denken in de moderne bedrijfsvoering. Deze technologieën zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van een toekomstbestendige en duurzame supply chain. Inmiddels kennen we vele succesverhalen van grote en middelgrote ondernemingen.

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden en leer in dit college hoe je samenhang kunt aanbrengen tussen enerzijds technologie en anderzijds de doelstellingen van jouw bedrijf.

door Prof. dr. ir. Paul Grefen 

 

31 maart 2021

16:00 - 19:00

Ecologisch en maatschappelijk verantwoorde supply chains 

Welke duurzaamheidsaspecten spelen een rol bij supply chain-besluitvormingsprocessen? Gaan winstdoelstellingen hand in hand met duurzame productie- en distributiedoelstellingen?

Duurzame bedrijfsvoering is niet meer weg te denken in de supply chain. In dit college worden de belangrijkste principes en methodes voor planning, analyse en ontwerp van duurzame supply chains besproken. Bij bedrijven staat vaak winstgevendheid voorop. In dit college leer je hoe je op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken. Hierbij richten we ons in het bijzonder op duurzame productie en distributie van goederen en diensten.

door Dr. Tarkan Tan

 

07 april 2021

16:00 - 19:00

Rekenmodellen en supply chains

Wat is het nut van het gebruik van rekenmodellen in supply chains? Moet je voor het nemen van beslissingen nu wel of niet uitgaan van wiskundige modellen?

Aan de hand van serious games kunnen reële situaties worden gesimuleerd door middel van intelligente wiskundige tools. In dit college krijg je meer inzicht in de kracht van algoritmes in business games en hoe deze je kunnen ondersteunen bij het maken van beslissingen in supply chains.
 

Prof. dr. Ton de Kok

 

14 april 2021

16:00 - 19:00

Kansen deeleconomie voor supply chains

Hoe kun jij jouw bedrijf voorbereiden voor de deeleconomie van morgen? Wat zijn de uitdagingen en de kansen?

We gaan in op het Physical Internet. Dit wordt gezien als een belangrijk toekomstbeeld voor de logistiek. Goederen vinden in deze ‘ideale wereld’ zelf hun weg via een volledig open en verbonden netwerk en bijbehorend transportmiddel. Onderweg kunnen de goederen gebruik maken van elk magazijn om zo een strategische locatie voor opslag te kiezen. Physical Internet biedt een alternatief voor de klassieke supply chain. In dit college komen kansrijke businesscases aan bod en leer je welke voordelen er vanuit het oogpunt van kosten en duurzaamheid zijn bij deelname aan deze open Physical Internet netwerken.

door Prof. dr. Iris Vis

 

21 april 2021

16:00 - 19:00

Wereldwijde duurzame supply chains

Fair trade, biologisch, milieuvriendelijk. Hoe borg en beheer je dat in wereldwijde supply chains?

Excellente supply chains zijn niet alleen winstgevend, ze zijn ook duurzaam. In dit college leer je aan de hand van een case hoe transparantie door ICT en duurzaamheid in wereldwijde supply chains samengaan. Het begrip ‘bewakingsketen’ zal worden geïntroduceerd en de validiteit van duurzaamheidsclaims wordt besproken. Dat vraagt om nieuwe benaderingen voor het beheer van wereldwijde supply chains.

door Prof. dr. Rob Zuidwijk

 

28 april 2021

16:00 - 19:00

Financiële supply chains

Hoe integreer je fysieke stromen in de keten met financiële stromen? Hoe ga je om met de steeds langere betaaltermijnen?

Reverse factoring, dynamic discounting, je kunt meer doen dat je denkt om grip te houden op je financiële supply chain. Dit college brengt je inzicht over de integratie van fysieke en financiële ketens en de rol en kansen van nieuwe technologieën zoals blockchain.

door Dr. Michiel Steeman