Prof. dr. Ir. Paul Grefen

Digitalisering van supply chains

Paul Grefen is sinds 2003 hoogleraar in de School of Industrial Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij was van 2006 tot 2014 voorzitter van de capaciteitsgroep Information Systems. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Twente op technologie voor parallelle database systemen. In 1994 was hij gastonderzoeker bij Stanford University (USA), in 2019 gastonderzoeker bij IBM Almaden Research Center (USA). Hij is betrokken geweest bij opzet, management en uitvoering van een lange lijst Europese en Nederlandse onderzoeksprojecten op het gebied van de toepassing van informatietechnologie in bedrijven in de financiële dienstverlening, logistiek, transport en de maakindustrie. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan over workflow management, virtual enterprises, e-business, service-dominant business en architectuur van informatiesystemen. Hij is lid van de Executive Board van het European Supply Chain Forum. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn architectuurontwerp van geavanceerde bedrijfsinformatiesystemen, procesondersteuning in bedrijfsnetwerken, dynamische collaboratieve bedrijfsmodellen en technische ondersteuning voor real-time bedrijfsvoering. In zijn onderzoek zoekt hij graag de grenzen op van het mogelijke op het snijvlak van informatietechnologie en bedrijfsstructuren. 

Assoc. Prof dr. Tarkan Tan

Ecologisch en maatschappelijk verantwoorde supply chains

Tarkan Tan is universitair hoofddocent aan de School of Industrial Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn onderzoek richt zich op voorraadtheorie, capaciteitsmanagement, beheer van reserveonderdelen en supply chain management met een bijzondere focus op duurzaamheid. Duurzaamheid is een gebied dat zich voortdurend ontwikkelt: het proces om een supply chain echt duurzaam te maken, kan nooit een welomschreven eindpunt hebben, meent Tarkan. In plaats daarvan is een duurzamere toeleveringsketen er een die beter in staat is de huidige en toekomstige milieu- en sociale effecten te identificeren en manieren te vinden om die te verzachten.

Tarkan werkt momenteel aan verschillende projecten over duuzaamheid in relaten met supply chain management. Denk aan de gedragsaspecten bij duurzame vraagplanning, minimalisering van voedselverspilling en technologische keuzes voor transport.  

Prof. dr. Ton de Kok

Rekenmodellen en supply chains

Ton de Kok is professor en voorzitter van de Quantitative analysis of logistical management problems van de subafdeling Operations, Planning, Accounting and Control aan de TU/e. 
Zijn primaire onderzoeksgebieden zijn Supply Chain Management, Behavioral Operations en Concurrent Engineering met de nadruk op kwantitatieve analyse. 
Zijn onderzoeksresultaten zijn succesvol getest en geïmplementeerd in een groot aantal industriële projecten.

Ton de Kok promoveerde in 1985 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna hij kwam te werken bij Philips Electronics Center for Quantitative Methods (CQM). 
In 1990 werd hij Manager Logistics Innovation bij Philips en een Certified Fellow in Production and Inventory Management (CFPIM) van de American Production 
and Inventory Control Society (APICS).

Ton was van 1990-1992 docent aan Boston University Brussels, bestuurslid van de VLM (Logistics Management Association) en wetenschappelijk directeur van onderzoekschool Beta. Van 1996 tot 2018 was hij directeur van het European Supply Chain Forum. Hij publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en was een (keynote) spreker op een grote verscheidenheid aan scholen en evenementen.

Prof. dr. Iris Vis

Kansen deeleconomie voor supply chains

Iris Vis is Dean of Industry Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze functie is ze universiteitsbreed verantwoordelijk voor het initiëren, bouwen en onderhouden van langetermijnsamenwerking van de universiteit met externe partners (bedrijven, non-profit organisaties, overheden, andere kennisinstellingen en burgers) in onderzoek, innovatie en onderwijs. Ze is daarnaast hoogleraar Industrial Engineering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Vis heeft een Master-diploma in de wiskunde (specialisatie Operations Research) van de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij was universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor haar komst naar de Rijksuniversiteit Groningen. Ze was gastonderzoeker aan onder meer CIRRELT, Montreal, Canada en Georgia Institute of Technology in Atlanta, USA. 

Vis heeft vele projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Diverse prijzen zijn toegekend voor haar werk, waaronder de Physical Internet Pioneer Award 2017 en de FICO Award "Optimize the real world" in 2014. Iris Vis is momenteel projectleider van het NWO/TKI Dinalog project "Towards virtual ports in a physical internet". Iris Vis is thematrekker "Ketenregie" voor de onderzoeksagenda van de topsector logistiek. 

 

Prof. dr. Rob Zuidwijk

Wereldwijde duurzame supply chains

Rob Zuidwijk is Professor of Global Supply Chains and Ports aan Rotterdam School of Management. De leerstoel richt zich op het synchroniseren van transportnetwerken, het verbinden van de haven met wereldwijde supply chains en het coördineren van wereldwijde supply chains voor duurzaamheid. Rob Zuidwijk promoveerde aan de Erasmus Universiteit in de wiskunde. Hij is een jaar gastdocent geweest aan de University of California in Los Angeles. Momenteel begeleidt hij een aantal promovendi. Zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften als California Management Review, Transportation Science, Manufacturing & Service Operations Management, Communications of the ACM, Production and Operations Management en Transportation Research Part B. Hij doceert over goederenvervoer en transportsystemen, internationaal logistiek en supply chain management en inter-organisatorische systemen in logistiek voor BSc, MSc en PhD studenten. Professor Zuidwijk is Captain of Science van de Topsector Logistiek in Nederland en Ambassadeur van de Roadmap Logistics van het SmartPort-initiatief, een samenwerking tussen universiteiten en de haven. Hij neemt deel aan en coördineert onderzoeksprojecten over internationale logistiek en containertransport gefinancierd door NWO / TKI Logistics Dinalog en EU-Commissie (Horizon 2020 en ERANET). 

Dr. Michiel Steeman

Financiële supply chains

Michiel Steeman is lector Supply Chain Finance bij Hogeschool Windesheim. In het voorjaar van 2020 promoveerde hij op het onderwerp supply chain finance op Nyenrode Business Universiteit. Steeman is een ervaren banking professional en heeft gewerkt voor Deutsche Bank, NIB Captial en de afgelopen tien jaar bij ING. Hij behaalde een master in Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2012 is hij verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, met als doel het opzetten van een onderzoeksgroep gericht op Supply Chain Finance. Het lectoraat is gericht om de wereld van finance en bedrijfsvoering te overbruggen. Hij ontwikkelde een serious game die finance, inkoop en supply chain professionals samen brengt in een gezamenlijke besluitvorming omgeving. Hij is tevens mede-oprichter van de Supply Chain Finance Community die in april 2012 werd gelanceerd als een gezamenlijke inspanning tussen Nyenrode en Dinalog. De community heeft als doel het faciliteren en accelereren van de ontwikkelingen in Supply Chain Finance.